Zásady používání souborů cookie:

Co jsou to soubory cookie?

Soubor cookie je malý datový soubor, který webové stránky ukládají do vašeho počítače. Tyto soubory obsahují pouze data - neobsahují nic, co by mohlo poškodit váš počítač.

Soubory cookie se používají k zapamatování informací o uživatelích webových stránek, aby se zlepšil jejich dojem z používání stránek a zpříjemnily další návštěvy.

Některé soubory cookie existují pouze v době, kdy jste na webových stránkách - ty se nazývají "relační" soubory cookie, zatímco jiné se ukládají ve vašem počítači, i když jste webové stránky opustili, a webové stránky je pak používají pouze tehdy, když se na ně vrátíte - to jsou "trvalé soubory cookie".

Soubory cookie jsou buď omezeny na doménu webové stránky, na které se nacházíte - tyto soubory se nazývají "soubory cookie první strany". Nebo jsou soubory cookie nastaveny doménou mimo web, často pro analytické účely - tyto soubory cookie se nazývají "soubory cookie třetích stran".

Jak na našich stránkách používáme soubory cookie první strany

Soubory cookie první strany používáme k tomu, abychom vás rozpoznali, když se na tyto stránky vrátíte. To nám umožňuje rozpoznat verzi země a jazyk, který si přejete používat při používání těchto stránek. Tyto informace jsou uloženy v souboru cookie s názvem "PHPSESSID".

Jak se na těchto stránkách používají soubory cookie třetích stran

Používáme také soubory cookie třetích stran, které poskytuje společnost Google pro svou službu Google Analytics, abychom mohli shromažďovat souhrnné informace o počtu a pravidelnosti návštěvníků našich webových stránek a jejich různých stránek, a mohli tak zlepšovat vzhled a použitelnost webových stránek.

Správa souborů cookie třetích stran používaných na těchto stránkách

Další podrobnosti o tom, jak společnost Google používá a chrání informace, které shromažďuje pro svou službu Google Analytics, naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy. Pokud si přejete odhlásit sledování pomocí služby Google Analytics, navštivte prosím stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ruční správa souborů cookie pro počítače

Soubory cookie uložené v počítači můžete spravovat ručně. Níže naleznete návod, jak to udělat v počítačích PC

Google Chrome

 1. Klikněte na "Tools-Nástroje" v horní části okna prohlížeče a vyberte "Options - Možnosti"
 2. Vyhledejte část "Privacy- Soukromí" a vyberte tlačítko "Content settings - Nastavení obsahu"
 3. Volba "Allow local data to be set - Povolit nastavení místních dat" zapne/vypne soubory cookie

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

 1. Klikněte na "Tools - Nástroje" v horní části okna prohlížeče a vyberte "Internet options - Možnosti internetu", poté klikněte na kartu "Privacy - Soukromí"
 2. Ujistěte se, že je úroveň ochrany osobních údajů nastavena na střední nebo nižší, čímž se v prohlížeči povolí soubory cookie Nastavení nad střední úroveň zakáže soubory cookie, střední a nižší úroveň povolí soubory cookie

Safari

 1. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka v horní části okna prohlížeče a vyberte možnost "Preferences - Předvolby"
 2. Klikněte na "Security - Zabezpečení", vyberte možnost "Block third-party - Blokovat soubory cookie třetích stran a reklamní soubory" a zakažte je. Klikněte na tlačítko "Save - Uložit"

Mozilla Firefox

 1. Klikněte na "Tools - Nástroje" v horní části okna prohlížeče a vyberte možnost „Options - Možnosti“
 2. Poté vyberte ikonu „Privacy - Soukromí“ a klikněte na možnost "Cookies - Soubory cookie"
 3. Volba "Allow sites to set cookies- Povolit webům nastavovat soubory cookie" zapne/vypne soubory cookie Ruční správa souborů cookie pro počítače Mac

Správa souborů cookie v počítači Mac.

Safari v OSX

 1. Klikněte na "Safari" v horní části okna prohlížeče a vyberte možnost "Preferences - Předvolby"
 2. Klikněte na položku "Security - Zabezpečení" a potom na
 3. "Accept cookies - Přijmout soubory cookie" Vyberte možnost "Only from site you navigate to - Pouze z webu, na který přejdete"

Mozilla Firefox

 1. Klikněte na "Firefox" v horní části okna prohlížeče a vyberte "Preferences - Předvolby..."
 2. Poté vyberte ikonu „Privacy - Soukromí“
 3. "Accept cookies from sites - Přijímat soubory cookie z webů" zapne/vypne soubory cookie

Google Chrome

 1. Klikněte na "Chrome" v horní části okna prohlížeče a vyberte "Preferences - Předvolby"
 2. Klikněte vlevo na a vyhledejte část "Privacy - ochrana osobních údajů" a vyberte tlačítko "Content settings - Nastavení obsahu"
 3. Volba "Allow local data to be set - Povolit nastavení místních dat" zapne/vypne soubory cookie

Mozilla a Netscape v systému OSX

 1. V horní části okna prohlížeče klikněte na Mozilla nebo Netscape a vyberte možnost "Preferences - Předvolby"
 2. Přejděte dolů, dokud neuvidíte soubory cookie v části "Privacy & Security - Ochrana osobních údajů"
 3. Zvolte/zrušte volbu "Enable cookies for the originating web site only - Povolit soubory cookie pouze pro původní webovou stránku"

Opera

 1. Klikněte na "Menu" v horní části okna prohlížeče a vyberte "Settings - Nastavení"
 2. Poté vyberte možnost "Preferences - Předvolby", kartu "Advanced - Upřesnit
 3. Poté vyberte/zrušte výběr možnosti "Accept cookies - Přijímat soubory cookie"